3.5" / 5.25" SBC

Bo mạch 3,5'' và 5,25'' là các yếu tố hình thức nhỏ gọn nhất cho SBC nhúng. NEXCOM cung cấp bo mạch 3.5'' cấp công nghiệp và bo mạch 5.25'' nhỏ gọn với thiết kế không quạt, tiêu thụ điện năng thấp và I / O phong phú để hỗ trợ nhiều nhu cầu về ứng dụng nhúng.

Product Model Name CPU Chipset LAN/ IDE/ SATA/ CF Expansion
EBC 355 Atom™ Processor E3800 Product Family - 2/ 0/ 2/ 0 2 x mini-PCIe
EBC 355A Intel Atom® Processor N2930 - 2/ 0/ 1/ 0 2 x mini-PCIe
EBC 355X Atom™ Processor E3800 Product Family - 2/ 0/ 2/ 0 2 x mini-PCIe
EBC 356 Pentium®/ Celeron® Processors N3000 - 1/ 0/ 2/ 0 M.2 x1
EBC 357 Intel® Atom™ E39XX/ J3455E - 2/0/2/0 M.2
EBC 357X Intel® Atom™ E39XX - 2/ 0/ 2/ 0 M.2
EBC 355XP new Intel Atom® Processor E3800 Product Family - 2/ 0/ 2/ 0 2 x mini-PCIe
EBC 358 new Intel Atom® x6000 Series Processors - 3/4/1/0 2 x M.2 1 x mini-PCIe
VX3058 Intel® Xeon® D-1500 Octa Core™, TDP 35W, 1.6/1.7 GHz (8 execution cores, 16 threads, 12 MB) - 1/1/3/1 PCIe: x8 PCIe 3.0