Giải pháp tự động hóa IoT

Video

xem thêm >
img

Nền tảng và dịch vụ thông minh của NEXCOM - Smart Signage - Smart City

Trình phát bảng hiệu kỹ thuật số cung cấp các...

AIGE AI Server

Product Model Name CPU Chipset LAN/ COM/ Expansion Power Input
Coeus 3501T Dual-Core NVIDIA® Denver 2 64-bit CPU /Quad-Core Arm® Cortex-A57 MPCore processor - 2/2/1 DC 9 to 30V
Coeus 3604P 6-core NVIDIA® Carmel ARM® v8.2 64-bit CPU - 2/2/1 DC 48V
Coeus 3801T 16GB: 8-core NVIDIA® Arm® Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU (2MB L2 + 4MB L3) /8GB: 6-core NVIDIA® Arm® Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU (1.5MB L2 + 4MB L3) - 2/2/1 DC 9 to 30V
Coeus 3401T Quad-core ARM® Cortex-A57 MPCore processor - 2/2/1 DC 9 to 30V
Coeus 3701T 6-core Arm® Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU1.5MB L2 + 4MB L3 - 2/2/1 DC 9 to 30V
Coeus 3608P 6-core NVIDIA® Carmel ARM® v8.2 64-bit CPU - 2/2/1 DC 48V
Coeus 3601T 6-core NVIDIA® Carmel ARM® v8.2 64-bit CPU - 2/2/1 DC 9 to 30V
AIGE-9001-Xeon1 Intel® Xeon® E-2100 Processor, Intel® Xeon® E-2200 Processor /Intel® C242 Chipset - 4/0/0
AIGE304 8th/9th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3 - 2/4/4 100V~240V AC to ATX (400W)
AIGE-9008-Xeon2 4th Gen Intel® Xeon® Scalable processors 1
AIGE-9006-AMD