Applied Panel PC/ Monitor

Panel PC không quạt NEXCOM theo dạng all-in-one tích hợp với một máy tính bo mạch đơn. Bảng điều khiển LCD với đèn nền LED và màn hình cảm ứng thân thiện với người dùng trong khung máy đạt tiêu chuẩn Nema 4 /IP65 nhỏ gọn và mượt mà. Được thiết kế để phục vụ như một nền tảng máy tính công nghiệp linh hoạt và đáng tin cậy, mỗi Panel PC và màn hình là một máy tính nhỏ gọn, tích hợp cao, sẵn sàng kết nối mạng với khả năng kết nối I/O đặc biệt. Máy tính cấp công nghiệp từ NEXCOM được thiết kế để sử dụng trong mọi môi trường công nghiệp nhẹ.

Product Model Name CPU Chipset LCD/ Touch LAN/ COM/ mini-PCIe/ Fieldbus
APPC 1245T Celeron® J1900 N/A 12.1” XGA/ R 5-Wire 2/ 2(4)/ 2/ 1
APPC 1240C-B01 Celeron® J1900 N/A 12.1” XGA R 5-Wire 2/2/2/0
APPC 1250T new Celeron® J3455 Apollo Lake SoC 12.1\" XGA/ R 5-Wire 2/3/1
APPC 1540T Celeron® J1900 N/A 15” XGA/ R 5-Wire 2/ 2(4)/ 2/ 1
APPC 1540C-B01 Celeron® J1900 N/A 15” XGA R 5-Wire 2/2/2/0
APPC 1550T new Celeron® J3455 Apollo Lake SoC 15\" XGA/ R 5-Wire 2/3/1
APPC 1740T Celeron® J1900 N/A 17” SXGA/ R 5-Wire 2/ 2(4)/ 2/ 1
APPC 1760-A11 new Intel® Processor N97 (Alder Lake) NA 17” SXGA/ R 5-Wire 2/2/1
APPC 1740C-B01 Celeron® J1900 N/A 17” SXGA/ R 5-Wire 2/2/2/0
APPC 1750T new Celeron® J3455 Apollo Lake SoC 17\" SXGA/ R 5-Wire 2/3/1
APPC 1940T Celeron® J1900 N/A 19” SXGA/ R 5-Wire 2/ 2(4)/ 2/ 1
APPC 1940C-B01 Celeron® J1900 N/A 19” SXGA/ R 5-Wire 2/2/2/0
APPC 1950T new Celeron® J3455 Apollo Lake SoC 19\" SXGA/ R 5-Wire 2/3/1
APPC 3154 Celeron® J1900 N/A 15” XGA/ R 5-Wire 2/ 2(4)/ 2/ 1
APPD 1206T N/A N/A 12.1” XGA/ R 5-Wire VGA/ DVI-D & USB/ RS-232
APPD 1200-1 new N/A N/A 12.1” XGA R 5-Wire VGA/DVI-D/DP & USB/RS-232
APPD 1501T N/A N/A 15” XGA/ R 5-Wire VGA/ DVI-D & USB/ RS-232
APPD 1500-1 new N/A N/A 12.1” XGA R 5-Wire VGA/DVI-D/DP & USB/RS-232
APPD 1701T N/A N/A 17” SXGA/ R 5-Wire VGA/ DVI-D & USB/ RS-232
APPD 1901T N/A N/A 19” SXGA/ R 5-Wire VGA/ DVI-D & USB/ RS-232
IPPC1211-B01 new Atom™ E3845 Bay Trail SoC 12.1” WXGA 10 points P-Cap 4/1/-
APPD 1700-1 new N/A N/A 17” SXGA R 5-Wire VGA/DVI-D DP & USB/RS-232
APPD 1900-1 new N/A N/A 19” SXGA R 5-Wire VGA/DVI-D DP & USB/RS-232