Atom® Compact

Sê-ri VTC, máy tính được thiết kế lắp đặt trên xe như xe tải, xe buýt, xe lửa và tàu biển. Các máy tính lắp đặt trên xe nhỏ gọn của NEXCOM được phân biệt bởi vô số giao diện I/O cho phép kết nối với các tính năng trong xe khác nhau và đáp ứng các yêu cầu ứng dụng tùy ý.

Product Model Name CPU Chipset Wireless Options Max. Memory
VTC 1010 Intel Atom® E3827 1.75GHz N/A WWAN/ WLAN/ BT 8GB
VTC 1011 Intel Atom® E3825 1.33GHz N/A BT/WLAN/WWAN/ GPS 8GB
VTC 1020 Intel Atom® E3930 1.3GHz N/A WLAN/WWAN/GPS 8GB
VTC 1020-PA Intel Atom® E3930 1.3GHz N/A WLAN/WWAN/GPS 8GB
VTC 1021-BK/C2K Intel Atom® E3940 1.6GHz N/A BT/ WLAN/ WWAN/ GPS 8GB
VTC 1030 new Intel Atom® x6211E, 1.3GHz/3GHz (burst), dual-core N/A WLAN/WWAN/GPS 32GB
VTC 1031/1031-C2 new Intel Atom® x6413E 1.5GHz N/A BT/WLAN/WWAN/GPS 32GB
VTC 1910-S Intel Atom® E3815, 1.46GHz N/A WLAN/WWAN/GPS 8GB
VTC 1911-IPK Intel Atom® E3815, 1.46GHz N/A BT/WLAN/WWAN/ GPS 8GB