Atom® Performance

Máy tính VTC Series được thiết kế cho hoạt động trong xe như xe tải, xe buýt, các loại tàu và tàu biển. Các máy tính nhỏ gọn của NexCom được phân biệt bởi vô số giao diện I/O cho phép kết nối với các tính năng trong xe khác nhau và đáp ứng các yêu cầu ứng dụng tùy chỉnh.

Product Model Name CPU Chipset Wireless Options Max. Memory
VTC 6210-BK Intel® Atom™ E3845, 1.91GHz N/A BT/WLAN/WWAN 8GB
VTC 6210-VR4 Intel® Atom™ E3845 1.91GHz N/A BT/WLAN/WWAN 8GB
VTC 6220-BK Intel Atom® E3950 1.60GHz N/A BT/WLAN/WWAN/GPS 8GB
VTC 6221 Intel Atom® E3950 1.6GHz N/A BT/WLAN/WWAN 8GB
VTC 6222 Intel Atom® E3950 1.6GHz N/A BT/WLAN/WWAN 8GB