Atom™ Compact

Được hỗ trợ bởi bộ xử lý Intel Atom®, sêri máy tính không quạt Atom® Compact hỗ trợ I/O hoàn chỉnh. Các mô hình đóng vai trò là trung tâm trong các ứng dụng không gian quan trọng như nhập dữ liệu, biển báo kỹ thuật số, control gateway, hệ thống tự phục vụ, kiốt và điểm bán hàng.

Product Model Name CPU Chipset LAN/ COM/ Expansion Power Input
NISE 105 Atom™ E3826 Bay Trail SoC 2/4/ Mini-PCIe DC input 24V
NISE 105U Celeron® J1900 Bay Trail SoC 2/4/ Mini-PCIe DC input 24V
NISE 105-E3845 Atom™ E3845 Bay Trail SoC 2/4/ Mini-PCIe DC input 9~30V
NISE 106-N3710 Pentium® N3710 Braswell SoC 2/4/Mini-PCIe DC input 9~30V
NISE 107 Atom® x5-E3930 Apollo Lake SoC 2/2/mini-PCIe DC input 9~30V
NISE 107-E3940 Atom® x5-E3940 Apollo Lake SoC 2/2/mini-PCIe DC input 9~30V
NISE 108 new Celeron™ J3455E Apollo Lake SoC 2/3/mini-PCIe DC input 24V
NISE 50-J1900 Celeron® J1900 Bay Trail SoC 2/3/0 DC input 12V
NISE 505 Celeron® J1900 Bay Trail SoC 3/1/0 DC input 12V
NISE 50 Atom™ E3826 Bay Trail SoC 2/3/0 DC input 24V
NISE 51 Celeron® N3350 Apollp Lake SoC 2/3/0 DC input 12/24V
NISE 51-J3455 new Celeron® J3455 Apollp Lake SoC 2/3/0 DC input 12/24V
NISE 52 new Celeron® J3455 Apollo Lake 3/4/2 DC input 9~30V
NISE 53 new Celeron® J6413 Elkhart Lake SoC 3/2 mini-PCIe DC input 12/24V
NISE 109-E01/E02 new Atom™ x6211E —Celeron® J6412 - 2/4/M.2& mini-PCIe 9-30VDC
NISE 70-T01 new Atom® Tiger Lake-UP3 SoC 3/4/0 DC input 12~24V
NISE70-T02 Atom® Tiger Lake-UP3 SoC N/A DC input 12~24V
NISE70-T03 Atom® Tiger Lake-UP3 SoC N/A DC input 12/24V