An ninh kỹ thuật số thông minh trên xe cảnh sát

hình ảnh
img

Giải pháp giám sát thông minh

img

Giải pháp giám sát thông minh

 

 

Tính năng hệ thống

Hệ thống giám sát Megapixel IP 

Seri NCm camera IP di động lên tới 3MP@ 20fps với tính năng hình ảnh ổn định.

License Plate Recognition

Công nghệ giúp xác định biển số xe và khớp thông tin với cơ sở dữ liệu, có nhiều ứng dụng bao gồm thực thi giao thông, kiểm soát truy cập, nhận dạng xe bị đánh cắp và theo dõi xe.

Nền tảng NVR chuyên dụng trên xe

Tất cả nền tảng NViS 3542P4/P8 NVR đều được thiết kế chuyên dụng cho các ứng dụng trên xe, vững chăc và đáng tin cậy.

Tự động upload video

Video và thông tin sẽ tự động được tải lên khi vòng tuần tra kết thúc.

Giám sát hàng ghế sau

Khi có tình huống bất thường ở hàng ghế sau, hệ thống sẽ được kích hoạt ngay lập tức và các biện pháp phòng ngừa sẽ được thực hiện bởi các bộ phận liên quan.

Chứng chỉ

CE, FCC, e13