Chính sách bảo mật

Thông báo về quyền riêng tư và cookie

Tuyên bố về quyền riêng tư trực tuyến của NEXCOM áp dụng cho các trang web của NEXCOM và các chi nhánh của chúng tôi liên kết với Tuyên bố. Dưới đây là một số điểm nổi bật của Tuyên bố.

Thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác nhau, chẳng hạn như xử lý đơn đặt hàng của bạn, tương ứng với bạn, cung cấp cho bạn đăng ký hoặc liên quan đến đơn xin việc.

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin chúng tôi thu thập từ bạn với thông tin thu được từ các nguồn khác để giúp chúng tôi cải thiện độ chính xác và tính đầy đủ của nó và để giúp chúng tôi điều chỉnh tốt hơn các tương tác của chúng tôi với bạn.

Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng các trang web của chúng tôi thông qua việc sử dụng các công nghệ khác nhau, bao gồm cả cookie. Chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ tùy chọn của bạn và thông tin khác trên máy tính của bạn để tiết kiệm thời gian của bạn bằng cách loại bỏ nhu cầu nhập lại nhiều thông tin tương tự và để hiển thị nội dung được cá nhân hóa của bạn.

Giá trị 

Để thực hiện yêu cầu của bạn bởi chúng tôi hoặc bởi những người khác liên quan đến việc thực hiện.

Để liên hệ với bạn để khảo sát sự hài lòng của khách hàng, nghiên cứu thị trường hoặc liên quan đến các giao dịch nhất định.

Để hỗ trợ các sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đã có được từ chúng tôi.

Bởi NEXCOM và các tổ chức được chọn cho mục đích tiếp thị nếu bạn đã cho phép sử dụng như vậy.

Để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn khi bạn ở trên các trang web của chúng tôi, hãy điều hướng dễ dàng hơn và để thống kê sử dụng trang Web.

Lựa chọn của bạn

Khi chúng tôi thu thập thông tin từ bạn, bạn có thể nói với chúng tôi rằng bạn không muốn nó được sử dụng cho liên hệ tiếp thị tiếp theo.

Bạn cũng có thể tắt cookie trong trình duyệt của mình, nếu bạn không muốn nhận cookie từ các trang web. Trình duyệt web của bạn có thể được đặt để bạn tự động từ chối lưu trữ cookie hoặc được thông báo mỗi khi trang web yêu cầu được phép lưu trữ cookie. Cookie được lưu trữ trước đó cũng có thể bị xóa thông qua trình duyệt web. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng một số trang nhất định của trang web có thể không hoạt động đúng nếu tắt cookie.

Thông tin quan trọng

NEXCOM là thành viên của TRUSTe ( www.truste.com ) tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, NEXCOM tham gia Khung bảo mật của Cảng an toàn EU theo quy định của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Là một phần của sự tham gia của chúng tôi vào Safe Harbor, chúng tôi đã đồng ý giải quyết tranh chấp của TRUSTe Watchdog cho các tranh chấp liên quan đến việc chúng tôi tuân thủ Khung bảo mật của Safe Harbor. Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc chúng tôi tuân thủ các khía cạnh này của Safe Harbor, trước tiên bạn nên liên hệ với chúng tôi.

Nếu liên hệ với chúng tôi không giải quyết khiếu nại của bạn, bạn có thể nêu ra khiếu nại của mình vớiTRUSTe. Quá trình giải quyết tranh chấp TRUSTe sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh.