Computer-on-Module

NEXCOM Computer-on-Module là một giải pháp tuyệt vời cho các khung thời gian bị hạn chế và các dự án quan trọng về không gian. Giải pháp này cung cấp dịch vụ tức thì cho những khách hàng đang tìm kiếm COM và bo mạch của nhà cung cấp dịch vụ tùy chỉnh vào các dự án nhúng. Ngoài giải pháp Máy tính trên Mô-đun, NEXCOM còn cung cấp Dịch vụ Trung tâm Năng lực COM (CCC) để giúp khách hàng giành được các dự án và đưa sản phẩm của họ ra thị trường đúng tiến độ.

Product Model Name CPU Chipset Size, Pin-Out Max. System Memory
ICES 268 3rd generation Core Mobile processors QM77 Basic, T2 16GB DDR3
ICES 620X Atom™ E3845/E3825 N/A Compact, T6 4GB DDR3L- ECC
ICES 670 4th generation Core™ mobile processor QM87 Basic T6 16GB DDR3L-ECC
ICES 673 6th generation Intel® Core™ processor (MCP) N/A Compact type 6 32GB DDR4
ICES 674 6/7th generation Intel® Core™ processor (MCP) N/A Compact type 6 32GB DDR4
ICES 675 8th Generation Intel® Core™ Processors (MCP) CM246 Compact type 6 32G DDR4
ICES 675S new LGA115X Coffee Lake C246 Type 6 32GB