Computer-on-Modules (CCC)

 

Thành công của dự án thiết kế COM (Computer-on-Modules) phụ thuộc vào hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu. Bằng cách cung cấp một loạt Starter Kit và hỗ trợ chuyên nghiệp ở mỗi bước trong vòng đời phát triển sản phẩm, trung tâm Computer-on-Module Competence Center Service (CCC Service) của NEXCOM có thể giúp mọi thiết kế giành chiến thắng.

 

Starter Kit

Dịch vụ CCC cung cấp cho khách hàng hỗ trợ thiết kế kỹ thuật đầy đủ, bất kể họ có carrier board riêng hay chuyên gia thiết kế. Để bắt đầu, Dịch vụ CCC đã chuẩn bị Starter Kit COM để giúp khách hàng đánh giá và xác minh toàn bộ khả năng tính toán, giao diện ngoại vi và giao tiếp của các mô-đun NEXCOM COM Express đã chọn. Cùng với tài liệu tham khảo thiết kế hoàn chỉnh và lời khuyên chuyên môn từ các kỹ sư của NEXCOM, khách hàng có thể chỉ cần tùy chỉnh bảng vận chuyển tham chiếu theo nhu cầu ứng dụng trong khi đảm bảo các thay đổi là thực tế và khả thi.

 

Computer-on-Modules Competence CenterCOM ApplicationCOM TechnologyCustomization to Order ServiceDesign-Win Service

Computer-on-Modules ServicesVượt ra ngoài cấp độ hệ thống, Dịch vụ CCC tiếp tục tham gia vào quá trình hỗ trợ gỡ lỗi tại chỗ, xác nhận nhiệt và môi trường và sản xuất hàng loạt . Ngoài ra, các sản phẩm board COM Express được cung cấp các tính năng giá trị gia tăng và bảo hành mở rộng để hệ thống có thể hoạt động trong cả môi trường hoạt động khắc nghiệt.

Bằng cách cung cấp hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ ở mọi bước trong chu trình phát triển giải pháp COM Express, dịch vụ CCC đảm bảo các hệ thống đầu cuối được xây dựng trên các mô-đun COM Express của NEXCOM vận hành theo cách chúng được thiết kế. Do đó, khách hàng có thể dễ dàng tăng tốc các giải pháp COM Express ra thị trường trong khi gặt hái lợi ích của kiến trúc COM Express chứng minh trong tương lai.

NEXCOM CCC service is Key to Make Your Embedded Dreams Work!

Trung tâm Computer-on-Modules Competence Center (CCC) của NEXCOM được thiết kế để hỗ trợ khách hàng trong chu kỳ phát triển carrier board của họ. Dịch vụ hợp lý được sắp xếp từ giai đoạn đầu dự án đến giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Tham gia Chương trình đối tác thiết kế COM của NEXCOM và khởi động dự án design-win với NEXCOM Starter Kit.