Core™-i Performance

Với sức mạnh tính toán cao và khả năng đồ họa vượt trội, sêri Core ™ -i Performance không quạt hỗ trợ nhiều màn hình hiển thị độc lập. Mỗi sản phẩm Core ™ -i Performance đều mang đến sự bổ sung tuyệt vời cho các ứng dụng bảng hiệu kỹ thuật số, tự động hóa công nghiệp, máy móc thông minh và giao thông vận tải.

Product Model Name CPU Chipset LAN/ COM/ Expansion Power Input
NISE 3600E 3rd gen. Intel® Core™ i7/i5/i3 Intel® QM77 2/ 6/ 1 1 x PCIe x4 Optional 19V, 120W
NISE 3600E2 3rd gen. Intel® Core™ i7/i5/i3 Intel® QM77 2/6/2 2xPCIex4 Optional 19V, 120W
NISE 3600P2 3rd gen. Intel® Core™ i7/i5/i3 Intel® QM77 2/6/2 2x PCI Optional 19V, 120W
NISE 3600P2E 3rd gen. Intel® Core™ i7/i5/i3 Intel® QM77 2/6/2 1x PCI + 1x PCIe x4 Optional 19V, 120W
NISE 3600CE new 6,7,8,9th gen. Intel® Core™ i7/i5/i3 Intel® H310C 2/6/1 x PCIe x4 Optional 24V, 120W
NISE3600CE2 new 6/7/8/9th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3 Intel® H310C E2: 2/6/2 x PCIe x4 Optional 24V 120W
NISE3600CP2 new 6/7/8/9th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3 Intel® H310C 2/6/2 x PCI Optional 24V 120W
NISE 3700E 4th gen. Intel® Core™ i7/i5/i3 Intel ® Q87 3/ 3/ 1 1 x PCIe x4 Optional 24V, 120W
NISE 3700E2 4th gen. Intel® Core™ i7/i5/i3 Intel ® Q87 3/ 3/ 2 2 x PCIe x4 Optional 24V, 120W
NISE 3700P2 4th gen. Intel® Core™ i7/i5/i3 Intel ® Q87 3/ 3/ 2 2 x PCI Optional 24V, 120W
NISE 3700P2E 4th gen. Intel® Core™ i7/i5/i3 Intel ® Q87 3/ 3/ 2 1 x PCI+1 x PCIe x4 Optional 24V, 120W
NISE 3800E 6th/7th gen. Intel® Core™ i7/ i5/ i3 Intel® Q170 3/2/1 x PCIe x4 Optional 24V, 120W or Optional 24V, 180W
NISE 3800E2 6th/7th gen. Intel® Core™ i7/i5/i3 Intel® Q170 3/2/2 x PCIe x4 Optional 24V, 120W or Optional 24V, 180W
NISE 3800P2 6th/7th gen. Intel® Core™ i7/i5/i3 Intel® Q170 3/2/2 x PCI Optional 24V, 120W or Optional 24V, 180W
NISE 3800P2E 6th/7th gen. Intel® Core™ i7/ i5/ i3 Intel® Q170 1 x PCI+1 x PCIe x4 Optional 24V, 120W or Optional 24V, 180W
NISE 3800E-H110 6th/7th gen. Intel® Core™ i7/ i5/ i3 Intel® H110 2/2/1 x PCIe x4 Optional 24V, 120W or Optional 24V, 180W
NISE 3800R 6th/7th gen. Intel® Core™ i7/i5/i3 Intel® Q170 3/2/0 2x 2.5” HDDs Bracket Tray support RAID 0/1 Optional 24V, 120W or Optional 24V, 180W
NISE 3900E 8th/9th gen. Intel® Core™ i7/ i5/ i3 Intel® Q370 3/2/1 x PCIe x4 Optional 24V, 120W
NISE 3900E2 8th/9th gen. Intel® Core™ i7/i5/i3 Intel® Q370 3/3/2 x PCIe x4 Optional 24V, 120W
NISE 3900P2 8th/9th gen. Intel® Core™ i7/ i5/ i3 Intel® Q370 3/2/2 x PCI Optional 24V, 120W
NISE 3900P2E 8th/9th gen. Intel® Core™ i7/i5/i3 Intel® Q370 3/2/1 x PCI & 1x PCIex4 Optional 24V, 120W
NISE 3900E-H310 8th/9th gen. Intel® Core™ i7/ i5/ i3 Intel® H310 2/2/1 x PCIe x4 Optional 24V, 120W
NISE 3900R 8th/9th gen. Intel® Core™ i7/i5/i3 Intel® Q370 3/2/0 2x 2.5” HDDs Bracket Tray support RAID 0/1 Optional 24V, 120W
NISE 4200 6th gen. Intel® Core™ i5-6442EQ/ i3-6102EQ Intel® QM170/ HM170 2/ 6/ 0 Optional 24V, 120W
NISE 4300 6th gen. Intel® Core™ i5-6300U/ i3-6100U - 2/ 3/ 0 Optional 24V, 120W
CMC300-F0x Series new Socket Type 8th & 9th gen. Intel® Core™ i7/i5/i3 Intel® C246 2/1/0 DC input 24V
CMC300-F2x Series new Socket Type 8th & 9th gen. Intel® Core™ i7/i5/i3 Intel® C246 2/1/2 2 x PCIe x4 DC input 24V
TT 300-F00/1/2/3 new Socket Type 6,7,8,9th gen. Intel® Core™ i7/i5/i3 Intel® H310C 2/ 6/ 0 Optional 12V/24V 120W
TT 300-F20/1/2/3 new Socket Type 6,7,8,9th gen. Intel® Core™ i7/i5/i3 Intel® H310C 2/10/2 2 x PCIe x4 Optional 12V/24V 120W/180W
TT 300-F30/1/2/3 new Socket Type 6,7,8,9th gen. Intel® Core™ i7/i5/i3 Intel® H310C 2/6/3 2 x PCIe x4 1 x PCIe x 16 Optional 12V/24V 120W/180W