Core™ Power Efficient

Máy tính VTC Series được thiết kế cho hoạt động trong xe như xe tải, xe buýt, các loại tàu và tàu biển. Các máy tính nhỏ gọn của NexCom được phân biệt bởi vô số giao diện I/O cho phép kết nối với các tính năng trong xe khác nhau và đáp ứng các yêu cầu ứng dụng tùy chỉnh.

Product Model Name CPU Chipset Wireless Options Max. Memory
VTC 7260-x new Intel® Core™ 11th Gen Tiger Lake UP3 Core i5-1145GRE Core i7-1185 GRE N/A BT/WLAN/WWAN/GNSS 64GB
VTC 7260-xC4 11th Gen. Intel® Core™ i5-1145GRE Core i7-1185 GRE N/A BT/WLAN/WWAN/GNSS 64GB