Đối tác kinh doanh chiến lược

Liên kết với các công ty được thành lập trong các ngành công nghiệp, NEXCOM và các đối tác cố gắng đáp ứng mong đợi của khách hàng, thông qua đó cùng đạt được sự tăng trưởng bền vững.

Đơn vị kinh doanh:

Danh mục: