Chính sách DRC không xung đột

 

Vào tháng 7 năm 2010, Chính phủ Hoa Kỳ đã ký Đạo luật cải cách và bảo vệ người tiêu dùng trên phố Wall Dodd-Frank ("Đạo luật Dodd-Frank"). Mục 1502 của Đạo luật Dodd-Frank yêu cầu tất cả các công ty giao dịch công khai của Hoa Kỳ phải nộp các tiết lộ và báo cáo với Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) liên quan đến việc sử dụng khoáng sản xung đột trong các sản phẩm của họ.

NEXCOM cam kết không sử dụng kim loại từ các khu vực xung đột do các nhóm quân sự phi chính phủ hoặc các phe quân sự bất hợp pháp kiểm soát. NEXCOM sẽ tích cực trong chuỗi cung ứng của mình để đảm bảo "Không xung đột DRC" và các kim loại vàng (Au), tantalum (Ta), vonfram (W), coban (Co) và thiếc (Sn) không xuất phát từ hoặc có nguồn gốc từ các mỏ trong khu vực xung đột của Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), hoặc có được thông qua các giao dịch bất hợp pháp. Các quốc gia không đáp ứng các yêu cầu của "Không xung đột" bao gồm: DRC, Uganda, Burundi, Tanzania và Kenya (Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liệt kê các kim loại từ các quốc gia này có nguồn gốc DRC).

NEXCOM, với tư cách là công dân toàn cầu, tuyên bố và cam kết từ chối áp dụng kim loại từ các khu vực xung đột; trong khi đó, chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp của chuỗi cung ứng của NEXCOM tuân thủ các yêu cầu sau:

1. Đảm bảo hoạt động của bạn tuân thủ các chính sách xã hội và môi trường.

2. Không sử dụng khoáng sản xung đột có nguồn gốc từ Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) và các quốc gia liền kề và các khu vực xung đột khác.

3. Truy nguyên nguồn gốc của tất cả vàng (Au), tantalum (Ta), thiếc (Sn) và vonfram (W) được sử dụng trong các sản phẩm của bạn.

4. Thực thi các yêu cầu tương tự cho các nhà cung cấp trái tuyến của bạn.