Giải pháp Education Robot

Robot công nghiệp là một trong những chủ đề chính của Công nghiệp 4.0 và dần dần đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực sản xuất khác nhau. NexCOBOT, với tư cách là người thúc đẩy các robot mở rộng và mô-đun giải quyết vấn đề này và trình bày Giải pháp giáo dục NexROBA. Gói đào tạo MiniBOT và Gói phát triển Robot được cung cấp để đáp ứng cả mục đích giáo dục và nghiên cứu ở trường đào tạo.

Product Model Name Robot Body Payload Controller EtherCAT Drive
Articulated Robot Solution 6-axis Articulated 5kg NET3600E-GMC Sanyo Denki PB Series x 6
Delta Robot Solution 3-axis Delta 0.5kg NET200-GMC Yaskawa Sigma-5 x 3
MiniBOT Robot 6-axis Articulated 1kg RCS200-GRC Sanyo Denki PB Series x 6
MiniBOT-7R 7-axis Articulated 1kg RCS200-GRC Sanyo Denki PB Series x 6
SCARA Robot Solution 4-axis SCARA 6kg NET3500-GMC HIWIN D2 x 4