Embedded Add-On Module/Card

Dòng sản phẩm Embedded Add-On Module/Card đi kèm với nhiều tính năng. Đối với các ứng dụng viễn thông, NEXCOM cung cấp các mô-đun MINI-PCIe cấp công nghiệp và thẻ mở rộng I / O, bao gồm CAN 2.0B, J1939, J1708, GNSS, Dead Reckoning, UPS battery Kit, TPMS Kit, Automotive Ethernet Kit và Public Address Kit.

Product Model Name Function Form Factor Input Interface Operating Temperature
VIOB-CAN-03 new CAN Bus 2.0B or OBD SAE J1939 Proprietary UART -40°C~85°C
VIOB-CAN-04-RAG new Dual CAN Bus 2.0B Full-size mini-PCIe USB 2.0 -40°C~85°C
VIOB-CAN-05 new SAE J1708 Full-size mini-PCIe USB 2.0 -40°C~85°C
VIOB-CAN-06 new OBD SAE J1939 Full-size mini-PCIe USB 2.0 -40°C~85°C
VTK-6222-PK new External Attachable Railway Power Isolation Kit for nROK 6222 External Device VTK-6222-APK: 24VDC, VTK-6222-FPK: 110VDC -40°C~70°C 85°C for 10 min.
VTK-62B Smart UPS Kit External Device 9~36VDC Charging: 0°C~45°C Discharging: 0°C~55°C
VTK-AE1M-01 Automotive Ethernet mini-PCIe USB -40°C~85°C
VTK-GE64 new 4-Port RJ45 GbE PoE PCIe Card PCIe x4 -30°C~85°C
VTK-PA22-01 Public Address Audio mini-PCIe USB -40°C~85°C
VTK-RELAY new Vehicle Relay Proprietary USB 2.0 or RS-232 (Tx/Rx) -40°C~85°C
VTK-TPMS Tire Pressure Monitoring System mini-PCIe TPMS Sensors USB -40°C~85°C
VIOP-GE74 4-Port RJ45 GbE/GigE PoE 2-NVMe M.2 storage PCIe Card PCIe x4 -30°C ~85°C
VTK-GEM640 new 4-Port M12 X-coded GbE PoE PCIe Card PCIe x 4 -40°C~85°C
VIOD-10G2-SFP-01 new 4-Port PoE Module with M12 X-Coded for aROK 5510 Proprietary PCIe x8 EN 50155, class OT4 (-40~70°C)
VIOD-POE4M-02 new Dual Port 10GbE Module with SFP+ for aROK 5510 Proprietary PCIe x8 EN 50155, class OT4 (-40~70°C)
VIOB-LTE/EKEY Converter new LTE-AD-03: M.2 to mini-PCIe — LTE-AD-04: mini-PCIe to M.2 Key B —EKYE-01: mini-PCIe to M.2 Key E LTE-AD-03: M.2 3042/3052 Key B + M —LTE-AD-04/ EKYE-01: Full-Size mini-PCIe LTE-AD-03/ LTE-AD-04: USB 2.0, USB 3.2 (Gen1) — EKYE-01: USB 2.0, PCIe 3.0 -40°C~85°C
VIOB-GPS Series new GPS-06: u-blox M9N GNSS Module — GPS-DR04: u-blox M8L GNSS Module — GPS-DR05: u-blox M8U GNSS Module Proprietary UART -40°C~85°C