Network and Communication Solutions

Tập trung vào điện toán hiệu năng cao và công nghệ mạng mới nhất, Nhóm Giải pháp Mạng và Truyền thông (NCS) cam kết giúp khách hàng xây dựng cơ sở hạ tầng mạng tiên tiến trong thế giới kỹ thuật số. Tích hợp một loạt các công nghệ dựa trên kiến trúc x86 và RISC và chuyên môn phần mềm của NEXCOM, nền tảng ứng dụng mạng của NCS được áp dụng rộng rãi trong CDN, bảo mật không gian mạng, cân bằng tải, uCPE, bộ định tuyến, SD-WAN, Edge computing, lưu trữ, NVR và các ứng dụng mạng công nghiệp khác cho doanh nghiệp thuộc mọi quy mô.

Tập trung vào điện toán hiệu năng cao và công nghệ mạng mới nhất, Nhóm Giải pháp Mạng và Truyền thông (NCS) cam kết giúp khách hàng xây dựng cơ sở hạ tầng mạng tiên tiến trong thế giới kỹ thuật số. Tích hợp một loạt các công nghệ dựa trên kiến trúc x86 và RISC và chuyên môn phần mềm của chúng NEXCOM, nền tảng ứng dụng mạng của NCS được áp dụng rộng rãi trong CDN, bảo mật không gian mạng, cân bằng tải, uCPE, bộ định tuyến, SD-WAN, edge computing, storage, NVR và các ứng dụng mạng công nghiệp khác cho doanh nghiệp thuộc mọi quy mô.