Hệ thống video hội nghị

Được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu họp khác nhau, NEXCOM phát triển một loạt các hệ thống hội nghị video để tổ chức nhiều cuộc họp nhóm ở mọi quy mô cùng một lúc. Tương thích hoàn hảo với ToGazer, công cụ hội nghị video dựa trên WebRTC của NEXCOM, có thể được sử dụng để học tập từ xa tương tác, đoàn tụ gia đình, dịch vụ khách hàng, tương tác cộng đồng...