High Performance POS Terminal

NexPOS, giải pháp điểm bán hàng (POS) của NEXCOM, có hiệu suất cao, công nghệ xanh và độ tin cậy OEM / ODM đảm bảo sự thành công trong đầu tư của khách hàng. Các tính năng của thiết bị đầu cuối POS NexPOS bao gồm trình chiếu bảng mặt trước IP 65, cảm ứng PCT, ổ cứng di động, triển khai màn hình thứ 2, không viền hoặc thiết kế không quạt để đáp ứng nhu cầu đa dạng. Hơn nữa, một số thiết bị đầu cuối POS NEXPOS cũng cung cấp khung VESA hoặc gắn tường dựa trên yêu cầu lắp đặt.

Product Model Name CPU Chipset LCD/Touch COM/USB/VGA/DVI/LAN/CD/LPT/PS2
NPT 5850 Intel® B950 Intel® HM65 15” XGA/ R 5-Wire 4/ 4/ 1/ 01/ 1/ 1/ 0
NPT 5851 Intel® B950 Intel® HM65 15\" XGA/ R Bezel-Free 5-Wire 4/ 4/ 1/ 0/ 1/ 1/ 1/ 0
NPT 5852 Intel® B950 Intel® HM65 4/ 4/ 1/ 0/ 1/ 1/ 1/ 0