HMI

NEXCOM cung cấp đầy đủ các dòng HMI (Giao diện người máy) với mặt trước LCD được chứng nhận IP66 có kích cỡ từ 4,3” đến 15”. Chúng là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng HMI như tự động hóa nhà máy, hàng hải và tòa nhà/nhà ở. Phần mềm JMobile có sẵn hơn 200 trình điều khiển giao tiếp, cho phép bạn kết nối với nhiều thiết bị điều khiển khác nhau để hỗ trợ các ứng dụng PLC và cải thiện hiệu quả sản xuất máy.

Product Model Name LCD Touch LAN/COM/USB Expansion Module Slot
HMI eLITE610 10.1” Resistive 2/1/2 -
HMI eSMART04 4.3” Resistive 1/1/1 -
HMI eSMART07M 7” Resistive 1/1/1 -
HMI eSMART10 10.1” Resistive 1/1/1 -
HMI eTOP504 4.3” Resistive 2/1/1 1
HMI eTOP507 7” Resistive 2/1/2 2
HMI eTOP510 10.4” Resistive 2/1/2 2