Tích hợp hệ thống tin học y tế cho trung tâm chạy thận nhân tạo

hình ảnh

 

NEXCOM đã tích hợp hệ thống tin học y tế để quản lý quy trình từ khi bệnh nhân nhập việc ở trung tâm chạy thận cho tới khi bệnh nhân ra viện. Nhu cầu cắt giảm chi phí, cải thiện chăm sóc y tế và áp dụng hồ sơ y tế điện tử (EMR) đang thúc đẩy các bệnh viện thực hiện các giải pháp công nghệ thông tin (CNTT) hợp lý hóa các thủ tục như thanh toán, hình ảnh y tế và xử lý hồ sơ y tế điện tử.

Những giải pháp này minh họa cho sự hội tụ của các hệ thống chăm sóc sức khỏe và CNTT, một lĩnh vực phát triển được gọi là tin học y tế. Tuy nhiên, sự đổi mới thường bị cản trở bởi nhiều thiết bị y tế, ví dụ như máy lọc máu, độc lập và không kết nối và không thể chia sẻ dữ liệu với các hệ thống CNTT mà không có sự can thiệp thủ công.

Giúp vượt qua rào cản giao tiếp giữa các thiết bị y tế và mạng CNTT, NEXCOM đã phát triển một hệ thống y tế tin học tích hợp dựa trên công nghệ thông tin từ kết nối vạn vật (IoT).

Giải pháp biến dữ liệu thiết bị y tế thành hồ sơ y tế điện tử (EMR) và gửi chúng đến đám mây riêng của bệnh viện, nơi có thể thực hiện phân tích dữ liệu để đánh giá tốt hơn tình trạng của bệnh nhân.

Bệnh viện có thể tăng hiệu quả của nhân viên, cải thiện chăm sóc y tế, hỗ trợ EMR và cho phép chia sẻ dữ liệu bệnh nhân giữa các nhà cung cấp dịch vụ y tế.

Sơ đồ ứng dụng

Kịch bản ứng dụng

Đăng ký và đo lường bệnh nhân: Bệnh nhân mang theo thẻ RFID chứa thông tin cá nhân, được đọc bởi đầu đọc RFID và gửi đến các gateway NEXCOM được kết nối với các thiết bị y tế. Các gatewa thu thập và xử lý dữ liệu từ các thiết bị y tế trước khi gửi đến điểm truy cập Wi-Fi NEXCOM.

Hệ thống thông tin điều dưỡng chạy thận nhân tạo: Tất cả dữ liệu được thu thập từ máy lọc máu được chuyển sang đám mây riêng ghi lại và sao lưu dữ liệu bệnh nhân và lọc máu, cho phép bác sĩ và y tá theo dõi tình trạng của bệnh nhân từ xa, thông báo thời gian chờ đợi và tình trạng điều trị với các thành viên gia đình... 

Kiosk chăm sóc sức khỏe: Kiosk chăm sóc sức khỏe tích hợp một số thiết bị y tế và máy tính bảng để phục vụ như một trung tâm y tế cộng đồng. Ki-ốt chăm sóc sức khỏe thu thập dữ liệu sinh lý và tải lên hệ thống thông tin bệnh viện khi có internet.

Giám sát thiết bị y tế: Tất cả các máy lọc máu và thiết bị y tế có thể được theo dõi thông qua các gateway có thể truy cập dữ liệu vận hành của máy và tải lên máy chủ phụ trợ để có thể theo dõi tình trạng sức khỏe của máy theo thời gian thực và có thể lên lịch bảo trì theo yêu cầu.

Sản phẩm tham khảo