Intelligent Platform @ Smart City

Smart Public Transit

hình ảnh

Smart Public Transit

Smart buses provide a solution to the increasing traffic and the demand for streamlined public transportation services. Smart buses offer passengers a convenient and efficient means of traveling and help bus operators to consolidate fleet management, facilitate daily operations, improve safety...

Giải pháp tự phục vụ thông minh

hình ảnh

Giải pháp tự phục vụ thông minh

In a traditional store, owners must worry about arranging shifts, short-handed manpower and labor costs. In order to solve these problems, NexCOBOT is dedicated to developing a Smart Self-Checkout solution to save labor costs, reduce queuing time and record each product’s sales.

Giải pháp Smart Shelf cho mục tiêu quảng cáo

hình ảnh

Giải pháp Smart Shelf cho mục tiêu quảng cáo

Các nhà khai thác đang triển khai các kệ thông minh để hiểu rõ hơn về hành vi của khách hàng. Với kệ thông minh, các nhà bán lẻ có thể khai thác thông tin nhân khẩu học của khách hàng để điều chỉnh và tối ưu hóa chiến lược bán hàng, hướng sự chú ý của khách hàng đến không chỉ các chương trình khuyến mãi...

Các kiốt O2O và phân tích kinh doanh giúp tăng doanh số cho các cửa hàng

hình ảnh

Các kiốt O2O và phân tích kinh doanh giúp tăng doanh số cho các cửa hàng

Các cửa hàng Online-To-Ofline (O2O) đã cạnh tranh trực tiếp với các nhà bán lẻ trực tuyến để thu hút khách hàng tiềm năng. Để tăng cường sự hiện diện đa kênh, một chuỗi cửa hàng bách hóa ở Tây Âu đã triển khai nhiều ki-ốt tương tác trên hơn 160 cửa hàng để hội tụ các kênh kỹ thuật số và truyền thống.

Tăng doanh thu nhờ ki-ốt tự phục vụ

hình ảnh

Tăng doanh thu nhờ ki-ốt tự phục vụ

Thời đại của các ki-ốt tự phục vụ nhà hàng đã bắt đầu, và đó là sự kết thúc của thức ăn nhanh như chúng ta biết. Ki-ốt tự đặt hàng đang bước vào thế kỷ 21 với việc giới thiệu các ki-ốt màn hình cảm ứng "Tạo vị giác của bạn", trên đó có thể xây dựng Thực phẩm và Đồ uống tùy chỉnh cũng như đặt hàng...

Digital Menu Boards Fuel QSR Growth

hình ảnh

Digital Menu Boards Fuel QSR Growth

Increasingly quick service restaurant (QSR) operators are considering implementing digital signage to enhance customer engagement, convey brand messages, simplify the ordering process, and make inventory management more effective. As customers walk into these restaurants...