Interactive Signage Solution Packs

Động lực của Internet vạn vật (IoT), công nghệ đám mây và phân tích dữ liệu lớn đã tạo ra một làn sóng mới cho nhiều ngành công nghiệp. NEXCOM vạch ra những cơ hội chính giúp các nhà bán lẻ, khách sạn, vận tải... đổi mới trải nghiệm người dùng. NEXCOM cũng cho thấy cách tích hợp phần mềm bổ trợ với các đối tác trong hệ sinh thái để tạo ra các giải pháp end-to-end thông minh, cung cấp chính xác cho người dùng sự tương tác chưa từng có để thúc đẩy sự hài lòng, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và thúc đẩy ROI cao hơn. Để giúp khách hàng tạo cơ hội kinh doanh trong kỷ nguyên IoT, NEXCOM ra mắt ý tưởng Gói giải pháp đưa các thành phần chính vào một box tiện dụng để trình diễn, đánh giá và trưng bày.

Product Model Name Description Package Content Dimension Weight
DSS-100 Digital Signage Solution Pack Digital Signage Solution PDSB 325, PowerDigiS signage software 480mm (L) x 340mm (W) x 140mm (D) 8kg
IDS-100 Instant Digital Shelf Solution Pack Instant Digital Shelf Solution, PDSB 325, NDiS B535, 1080p camera, ESL base station, 2" ESLx1, 4.4" ESLx1, facial analytics SW, PowerDigiS signage SW 900mm (L) x 570mm (W) x 270mm (D) 32kg
RAS-100 Retail Analytics Solution 10.4\" display x 2, NDiS B535, NCi-311 900mm (L) x 570mm (W) x 270mm (D) 28kg
RDK-100 Interactive Gesture Controlled Solution 10.4\" display, NDiS B535, Intel RealSense camera, 10.1\" tablet, Gesture control software 480mm (L) x 340mm (W) x 140mm (D) 12kg
SSK-100 Smart Self Ordering Kiosk NDiS B325-SI3, Power Digis Signage software, Quividi VidiReports Pro, Microsoft Azure cloud ac. Optional: FHD camera, touch display 226.34 (L) x 147.40 (W) x 29.00 (D) mm 1.4kg
SSS-100 Smart Shelf Solution NDiS B325-SI3, Quividi VidiReports Pro&VidiCenter, Optional: FHD camera, Display Signage, PowerDigiS 226.34mm (L) x 147.40mm (W) x 29.00mm (D) 1.4kg
VAS-100