IoT Gateway

Gateway NEXCOM IoT, sê-ri CPS, giải quyết khoảng cách giao tiếp giữa các nút điều khiển/cảm biến trường và customer’s cloud, cho phép khai thác dữ liệu trường để tối ưu hóa quy trình sản xuất, quản lý từ xa và bảo trì phòng ngừa. Sê-ri NEXCOM CPS bao gồm các gateway IoT sẵn sàng cho ứng dụng, dễ triển khai và định cấu hình. Được cài đặt sẵn với NEXCOM Industrial IoT Studio, sê-ri CPS có thể trích xuất và phân tích dữ liệu PROFIBUS, PROFINET và EtherNet/IP, gửi tin nhắn cảnh báo, lưu trữ dữ liệu tới cơ sở dữ liệu từ xa/cục bộ và thực hiện các chức năng xử lý dữ liệu khác sau một vài lần kéo và thả . Sê-ri CPS cũng hỗ trợ API sẵn sàng cho đám mây để kết nối với máy chủ đám mây thông qua 3G/Wi-Fi không dây (mô-đun tùy chọn) và / hoặc mạng LAN có dây. Với loạt CPS, các nhà sản xuất có thể xác định luồng dữ liệu, tải trường dữ liệu lên các nền tảng dịch vụ đám mây bao gồm Microsoft Azure và IBM Bluemix. Với thiết kế chắc chắn, seri CPS có thể được cài đặt cùng với PLC, cảm biến và thiết bị I/O trong môi trường khắc nghiệt.

Product Model Name OS Module Support LAN/COM/mPCIe Power
Gateway CPS 200-RE/DP Linux Wi-Fi module 2 x LAN/2 x COM Fieldbus 24 VDC
Gateway CPS 100-RE/DP Linux Wi-Fi module 2 x LAN 1 x COM 1 x mPCIe 12/24 VDC
Gateway NIO 50 FreeRTOS Wi-Fi module 1 x LAN/1 x COM 9~36 VDC
Gateway NIO 51 Linux Wi-Fi module 3/4G module 1 x LAN 1 x COM 1 x mPCle 12~48 VDC
Gateway CPS 100-M Linux Wi-Fi module 2 x LAN/1 x COM 12/24 VDC
CPS 105 Win/Linux - 2x LAN/ 2x miniPCIe/2x COM 24VDC
NISE50 - IoT Win/Linux - 2x LAN/ 3x mini-PCIe/2x COM 12V DC
CPS200-M Win/Linux - 2 x LAN/2 x COM/2 x mPCIe 24VDC