IoT Solution Pack

NEXCOM cung cấp một loạt giải pháp để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng. PDM, Bảo trì Chẩn đoán Dự đoán, là một trong những chủ đề quan trọng nhất trong xu hướng Công nghiệp 4.0. Nexcom đang cố gắng tìm cách để chứng minh với khách hàng của chúng tôi, để cho thấy những thành tựu của chúng tôi về chủ đề này, và không có gì tốt hơn một bộ demo kích thước nhỏ.

Product Model Name Content List Software Support PDM SCADA Station Frame Dimension (mm)
PDM300-RBT IoT Solution Automatically Robot PDM Solution Robot Predictive Diagnostic Maintenance -
NISE 3700E PDM Solution Pack NISE 3700E, Rockwell PLC, Rockwell XM module, Rotor Kit (with 2 sensors) JMobile IIoT Studio EMonitor (optional) NISE 3700E 720*460*220 mm