IoT Software

NEXCOM Industrial IoT Studio là một công cụ cấu hình web-based, được cung cấp bởi Node.js và IBM Node-RED, để giúp các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng IoT một cách nhanh chóng. Với các thao tác đơn giản, NEXCOM Industrial IoT Studio có thể đơn giản hóa chu trình phát triển của các ứng dụng IoT, cho phép thử nghiệm ngay lập tức các ý tưởng sáng tạo và biến phương pháp chứng minh khả năng (PoC) triển khai trên quy mô rộng.

Product Model Name OS/Cloud Protocols Fieldbus* Support H/W
HiveX new Yocto Modbus, MQTT PROFITBUS, PROFITNET CPS100, CPS200, NISE3800, NISE3900, NISE50, ODM welcome
IoT Studio new Windows, Ubuntu, Azure, AWS Modbus-TCP, Modbus-RTU, OPC UA PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP NISE 50, NISE 3800, NISE 3900, CPS100*, CPS200*