Mô-đun MiniPCIe - I/O

Được thiết kế cho các hệ thống tự động hóa nhà máy dựa trên PC, seri DAQ của NEXCOM bao gồm nhiều mô-đun Mini-PCIe để mở rộng các ứng dụng của hệ thống tự động hóa nhà máy dựa trên PC. Sê-ri DAQ hỗ trợ một loạt các mở rộng I / O bao gồm đầu vào analog, đầu ra analog, đầu vào kỹ thuật số, đầu ra kỹ thuật số và các chức năng truy cập.

Product Model Name Analog Input Channels/Speed/ Resolution/Range Analog Output Channels/Speed/ Resolution/Range Digital Input/Output Channels Counter Channels/ Resolution
APPC 1211T N/A N/A 8/8 N/A