Giải pháp điện toán di động

Dịch vụ MVS Express

hình ảnh

Dịch vụ MVS Express

Chu kỳ phát triển càng ngắn, cơ hội giành chiến thắng của dự án càng lớn. Từ kinh nghiệm lâu năm trong thị trường viễn thông, chúng tôi đã tìm thấy nhiều thách thức bao gồm thiết kế lại giao diện I/O thường xuyên, chi phí nghiên cứu cao, chu kỳ phát triển dài, thời gian tiếp thị bị trì hoãn và hầu như không có nhà cung cấp nào thực hiện dự án do MOQs thấp.

Điểu khiển xe tự động

hình ảnh

Điểu khiển xe tự động

Công nghệ Deep Learning làm cho chiếc xe có khả năng tự nhận thức và kiểm soát thực tế xe đang trở thành một bản mở rộng của cuộc sống, kỹ thuật số được kết nối với các tài xế và hành khách mang lại trải nghiệm lái xe và lái xe an toàn hơn, hiệu quả hơn và thú vị hơn.

Giao thông công cộng thông minh

hình ảnh

Giao thông công cộng thông minh

Smart buses provide a solution to the increasing traffic and the demand for streamlined public transportation services. Smart buses offer passengers a convenient and efficient means of traveling and help bus operators to consolidate fleet management...

Smart Public Transit on Railways

hình ảnh

Smart Public Transit on Railways

Rail transportation systems fitted with modern telematics offer a smart technological approach to enabling a safe, efficient and economical railway operation.

Public Works

hình ảnh

Public Works

NEXCOM brings vehicle telematics to public works operations to inform residents about operation progress. Targeted to modernize the administration of public works, NEXCOM’s vehicle telematics solution can assist with managing and monitoring of automatic vehicle

First Response Vehicles

hình ảnh

First Response Vehicles

Unbalanced utilization of vehicles often hampers peak performance of critical public services such as police, ambulance, fire protection, waste management, municipal services and airport ground handling. To offer fast, efficient and on schedule public services...