Mobile NVR Platform

Những thách thức mà giám sát an ninh di động phải đối mặt bao gồm nhiệt độ hoạt động rộng, rung động liên tục, kết nối mạng và khó khăn trong việc lắp đặt và bảo trì. Điểm mạnh của NVR / DVR di động của NEXCOM nằm ở bí quyết về độ tin cậy, quản lý nguồn và mở rộng. Ngoài ra, các yêu cầu về hệ thống khác nhau giữa các loại xe và quốc gia này sang quốc gia khác. Cấu hình phải có thể mở rộng và có thể tùy chỉnh kịp thời. NEXCOM có được kiến thức sâu sắc và kinh nghiệm từ các trường hợp thực tế. Tài sản quý giá này cho phép NEXCOM cung cấp các giải pháp giám sát di động đã được thị trường chứng minh trên toàn thế giới.

Product Model Name CPU Chipset PoE/ HDD/ Video Ch# Form Factor/Power Input
NViS 2310 Intel® Atom™ Processor E3845 SoC 2GbE/ 1 x 2.5\" SSD/ HDD Mobile/ DC 9~36V
NViS 3620 Intel® Core™ i5-4300U SoC 2GbE/ 2 x 2.5\" SSD/HDD Mobile/ DC 9~36V
NViS 3720 Intel® Core™ i7-4650U SoC 2GbE/ 2 x 2.5\" SSD/ HDD Mobile/ DC 9~36V