04/01/2022

Lượt xem 801

Nền tảng đám mây tích hợp dữ liệu hệ thống thoát nước thải

Hiện có hơn 3,3 triệu hộ gia đình sử dụng hệ thống thoát nước thải ở Đài Loan, tỷ lệ thâm nhập đã vượt quá 37%, và có 70 nhà máy xử lý nước thải công cộng. Kế hoạch thoát nước thải mới nhất được phê duyệt nhằm đạt được tỷ lệ thâm nhập là 46% vào năm 2026, phục vụ tích lũy cho hơn 4,07 triệu hộ gia đình. Kế hoạch sẽ hoàn thiện hệ thống giám sát trực tuyến của các nhà máy xử lý nước thải, giao diện với quản lý đám mây và sản xuất nhiều nước tái chế hơn cho các ngành công nghiệp công nghệ cao và nói chung.

 

Thách thức

Trung tâm Tái chế Tài nguyên Nước của Bộ Nội vụ đã công bố các thông số kỹ thuật của hệ thống điều khiển và đo đạc. Nó yêu cầu tải dữ liệu an toàn môi trường nước thải lên "Nền tảng đám mây tích hợp dữ liệu hệ thống thoát nước của Sở Xây dựng" thông qua OPC UA.

 

Giải pháp

 

- Máy tính trạm hệ thống giám sát trung tâm: NexBox-Q170-2U

- HMI SCADA và phần mềm giám sát: JMobile

- Máy chủ OPC UA: NexUA

HMI SCADA và phần mềm giám sát JMobile, hỗ trợ giao thức truyền thông OPC UA Client tiêu chuẩn. Modbus có thể xác định giá trị điểm của PLC và HMI để giám sát dữ liệu, chẳng hạn như hoạt động của thiết bị chính, thông tin điện năng, giám sát số lượng và chất lượng nước, dữ liệu đo lường và các dữ liệu cảm biến liên quan khác.

OPC UA Server-NexUA có thể được tùy chỉnh để phù hợp với các thông số kỹ thuật của Cơ quan Quy hoạch và Xây dựng, Bộ Nội vụ (CDAMI hoặc CDA), bao gồm định dạng dữ liệu, tần suất truy xuất, đặt tên tệp, vị trí lưu trữ, đầu ra định thời gian tự động và lưu trữ của các tệp truyền. NexUA đã cài đặt chương trình truyền tự động do CDAMI ban hành để truyền dữ liệu đến "Nền tảng đám mây tích hợp dữ liệu hệ thống thoát nước CDA" để nhận và lưu trữ.

Máy trạm hệ thống giám sát trung tâm NexBox-Q170-2U có chức năng Máy chủ OPC UA. Nó có thể tùy chỉnh cấu trúc dữ liệu nhập được giám sát bởi HMI SCADA và phần mềm giám sát cung cấp giá trị và kết nối từ xa OPC UA Client nội bộ hoặc bên ngoài. Các danh mục được giám sát bao gồm vận hành thiết bị chính, thông tin điện năng, dữ liệu đo lường giám sát chất lượng và lượng nước, và các dữ liệu cảm biến liên quan khác.

 

Kết quả

Máy chủ OPC UA của NexUA tuân thủ các thông số kỹ thuật CDA và cấu trúc dữ liệu của nó có thể tùy chỉnh. NexUA có thể tải dữ liệu an toàn môi trường nước thải lên "Nền tảng đám mây tích hợp dữ liệu hệ thống thoát nước CDA" thông qua OPC UA và cho phép ban quản lý tích hợp thông tin như xử lý bùn, dữ liệu quạt gió, xử lý sinh học và xử lý định lượng. Cuối cùng, việc thu thập dữ liệu, thống kê, phân tích và tính toán thông minh dữ liệu lớn được thực hiện để tạo ra nhiều nước tái sinh hơn cho mục đích sử dụng công nghiệp nói chung và công nghệ cao. Các lợi ích bao gồm đạt được các cảnh báo tự động và tiết kiệm năng lượng, thiết bị tuổi thọ cao và các mục tiêu khác.