PICMG 1.0/1.3 SBC

Tuân thủ các tiêu chuẩn PICMG 1.0 / 1.3, PICMG SBC của NEXCOM có cấu hình I / O linh hoạt và khả năng mở rộng hệ thống linh hoạt. Các SBC PICMG với sự hỗ trợ bảng nối đa năng rất lý tưởng cho tự động hóa công nghiệp, giải pháp điều khiển chuyển động, hệ thống quản lý cơ sở, quản lý vận tải, viễn thông, giám sát kỹ thuật số, ứng dụng quân sự và chính phủ, và các nền tảng thử nghiệm và đo lường.

Product Model Name CPU Chipset LAN/ COM/ Expansion Max. System Memory
PEAK 779VL2 3rd Gen. Intel® Core™ i7/ i5/ i3 B75 2/ 2/ PCI, ISA 16GB DDR3 DIMMs
PEAK 886VL2 3rd Gen. Intel® Core™ i7/ i5/ i3 Q77 PCIex16, 4x PCIex1, 4x USB 3.0/ 4xUSB 2.0, 4x SATA 3.0/ 2x SATA 2.0 GbE 16GB DDR3 DIMMs
PEAK 887VL2 4th Gen. Intel® Core™ Desktop Processor Q87 PCIex16, 4x PCIex1, 4x USB 3.0/ 4xUSB 2.0 4x SATA 3.0/ 2x SATA 2.0, 2x GbE 16GB DDR3L
PEAK 888VL2 Skylake-S Q170/ H110 LAN: i219V and i211; Expansion: PEAK888VL2-Q support PCIex16, 4x PCIex1; PEAK888VL2-H support PCIex16 32GB DDR4
PEAK 877VL2 LGA1156 Core™ i3/i5/i7 Q57 2/ 2/ one PCIe X16, four PCIe X1, four PCI 8GB DDR3
PEAK 889VL2 8th Gen. Intel® Core™ i7/i5/i3 Processor H310 PCH Q370 PCH 2/ 4/ M.2, (2280) x 1 32GB DDR4
PEAK 980/980-H 8/9 th Gen. Intel® Core™ i7/i5/i3 Processor Q370/H310 1 x PCIe x4, 1 x PCIe x1 1 x PCIe 60-pin connector (by Q370 only) 1 x M.2 2280 key M (by Q370 only) 32GB DDR4