• Phóng to

PNSA 3170

Intel® 7th Gen Xeon®/Core™/Pentium® Processors (Kabylake-S), Desktop Appliance

Lượt xem: 1199

Giá: Liên hệ

Tính năng chính:
  • Desktop appliance
  • Intel® 7th Xeon®/Core™/Pentium®
  • OnBoard 12 10/100 POE LAN ports
  • Two swappable HDD tray