Rackmount - X86 Based Performance Appliance

Với sức mạnh xử lý vượt trội, thiết bị bảo mật mạng tiên tiến TCA based network security appliance của NEXCOM có khả năng đáp ứng các mạng doanh nghiệp rất phức tạp. Được trang bị bộ xử lý đa lõi, các sản phẩm trong danh mục performance platform, cải thiện đáng kể băng thông trong điện toán bảo mật phức tạp và chuyên sâu.

Product Model Name CPU Chipset LAN Form Factor
NSA 7141 Single Intel® Xeon® Processors Scalable Family Intel® C621 32 GbE 1U
NSA 7145 Dual Intel® Xeon® Processors Scalable Family Intel® C621 Intel® XL710, Intel® i350 2U
NSA 7145-LM Dual Intel® Xeon® Processor Intel® C621 32 GbE 2U
NSA 7146 new Dual Intel® Xeon® Processor Intel® C627 64 GbE 2U
NSA 7150 Series Dual Intel® Xeon® Processors Scalable Family Intel® C621/ Intel® C627A 8 2U