RMA/DOA Online Services 

Chào mừng bạn đến với hệ thống eRMA dựa trên web của NEXCOM. eRMA trên web có hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến và full chức năng các dịch vụ RMA, hoạt động 24/7 để phục vụ mọi nhu cầu kỹ thuật và RMA của bạn. Bạn có thể thuận tiện truy cập trang web eRMA ở bất cứ đâu có truy cập internet để yêu cầu RMA Number, theo dõi trạng thái RMA và thậm chí kiểm tra thông tin bảo hành sản phẩm ngay lập tức.

 

eRMA System User Guide

> Don't have an ac? Sign up

Bạn có thể yêu cầu RMA Number trực tuyến trong trung tâm RMA của chúng tôi. Trước khi gửi yêu cầu RMA, xin lưu ý:

 

  1. Vui lòng mô tả vấn đề của bạn càng chi tiết càng tốt để chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể.
  2. Form dịch vụ RMA NEXCOM sẽ được đính kèm với gửi lại. Các mặt hàng được trả lại mà không có số RMA sẽ được chuyển lại cho khách hàng bằng chi phí của mình.
  3. Bạn có thể gửi lại các sản phẩm bị lỗi có hoặc không có phụ kiện (sách hướng dẫn, cáp, v.v.) và bất kỳ thành phần không cần thiết nào trong thẻ, chẳng hạn như CPU và DRAM. Nếu các thành phần bị nghi ngờ là một phần của vấn đề, vui lòng biểu thị rõ ràng các thành phần có vấn đề. Nếu không, NEXCOM sẽ không chịu trách nhiệm cho các thiết bị / bộ phận đó.
  4. Khách hàng chịu trách nhiệm cho việc đóng gói trả lại RAM thích hợp. Tất cả các bảo hành sẽ bị vô hiệu hóa trên các mặt hàng được đóng gói không đủ hoặc không chính xác.
  5. Nếu sản phẩm đã bị lạm dụng, sử dụng không đúng cách hoặc bị thay đổi mà không được phép, số RMA sẽ tự động bị hủy. Hàng hóa sau đó sẽ được trả lại cho khách hàng bằng chi phí của mình.
  6. Bất kỳ mục nào được NEXCOM trả lại cho một địa điểm khác bên cạnh trang web của khách hàng sẽ phải trả thêm phí bằng chi phí của khách hàng.