Hệ thống xử lý SCADA, SoftPLC

NEXCOM cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho các lĩnh vực Tự động hóa nhà máy (FA) và Tự động hóa máy (MA). Ngoài trình điều khiển phần mềm tiêu chuẩn, NEXCOM cũng cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp tích hợp và tùy biến phần mềm để giúp khách hàng rút ngắn thời gian phát triển phần mềm.

Product Model Name Controller Software SCADA (HMI) I/O Devices
Motion Application Customization 1. MAC platform/ 2. GTS motion card 3. AXE-5004 1. RTX / 2. Sample programs Motion utility HIWIN servo
FA 3rd Party Integration 1. NIFE platform/ 2. Hilscher Cifx fieldbus card Codesys 1. Citect/ 2. Intouch/ 3. ifix 1. Siemens/ 2. AB/ 3. Beckhoff