Gói giải pháp phần mềm

Để thúc đẩy đổi mới IoT, NEXCOM áp dụng các nguyên tắc của nền kinh tế chia sẻ bằng cách cung cấp các công cụ phần mềm có liên quan miễn phí để tải xuống thông qua nền tảng nhà phát triển mở và thị trường trực tuyến được hỗ trợ bởi chuỗi cung ứng hoàn chỉnh. Các nhà phát triển và nhà sản xuất cũng có thể khai thác một nhóm chuyên môn cao để đẩy nhanh hơn nữa sự phát triển của IoT. Để tải xuống phần mềm miễn phí hoặc trao đổi kiến thức và ý tưởng, vui lòng truy cập www.alliotcloud.com. Để triển khai nhanh chóng các giải pháp IoT tổng thể với các nỗ lực phát triển giảm, vui lòng liên hệ với NEXCOM để biết các phiên bản chuyên nghiệp của các công cụ phần mềm.

Product Model Name Solution Chipset Requirement Minimum HW Requirement Support Linux OS
ToGazer 2.0 Web-RTC Intel® Celeron® N3150 above 4GB DRAM HDD 500GB Ubuntu 14.04 LTS