IoT Gateway

Internet vạn vật (IoT), big data và cloud mở ra nhiều ứng dụng thông minh khác nhau từ smart home, smart factory, smart city, đến an ninh và quản lý và phòng chống thiên tai, tất cả đều liên quan đến chất lượng cuộc sống và sự an toàn của bất động sản. Chuẩn bị cho kỷ nguyên IoT, NEXCOM đã tập trung vào các cổng IoT. Về thiết kế sản phẩm, NEXCOM tập trung vào hiệu quả năng lượng, công nghệ cảm biến tích hợp, giao thức IoT và tích hợp đám mây liền mạch.

Product Model Name OS Module Support LAN/COM/mPCIe Power
NIO 101 Wind River® Yocto NIO 100 series WIFI module Kit/ AZUREWAVE: AW-NB159H, 0~70 (PN:10T00010003X0) NIO 100 series 3G module Kit HUAWEI: MU609 mini PCIe (PN:10T00010001X0) 2/1/2 9~36V
NMCB101C RT O/S - 1/1/1 5V DC
CPS 50-N01 new Linux 5.4.70_2.3.3 Yocto Project 3.0 (Zeus) - 2/1/M.2 & mini-PCIe DC input 9~30V