Giải pháp tự động hóa IoT

Video

xem thêm >
img

Nền tảng và dịch vụ thông minh của NEXCOM - Smart Signage - Smart City

Trình phát bảng hiệu kỹ thuật số cung cấp các...

Transportation Computing-PID

Product Model Name CPU Chipset LAN/ COM/ Expansion Power Input
TPPC 2201 Atom® x5-E3930 - 2/1/1 9V to 36V DC
TPPC 2401 Atom® x5-E3930 - 2/1/1 9V to 36V DC
TPPC 2701 Atom® x5-E3930 - 2/1/1 9V to 36V DC
TPPC 2902 Atom® x5-E3930 - 2/1/1 9V to 36V DC
TPPC 3201 Atom® x5-E3930 - 2/1/1 9V to 36V DC