USB WhiteList

USB là một giao diện thuận tiện nhưng cũng gây ra mối đe dọa bảo mật cho hoạt động công nghiệp. USB WhiteList có thể đưa danh sách trắng các cổng USB trên thiết bị và ổ lưu trữ USB để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm và đảm bảo bảo vệ máy tính công nghiệp.

Product Model Name Functions Support OS Blocked USB Devices Target Industry
USB WhiteList 1.0 White list USB Ports White list USB Storages Microsoft Windows 7 Professional, WES7E, WES7P Microsoft Windows 8.1 Industrial Pro, WES8 Microsoft Windows 10 IoT Enterprise USB Storage USB DVD USB KB/Mouse POS, Signage, Medical, Automation, Factory PC, Vehicle PC