Video

img

Nền tảng và dịch vụ thông minh của NEXCOM - Smart Signage - Smart City

31/01/2020

Trình phát bảng hiệu kỹ thuật số cung cấp các thông điệp tuyệt đẹp để nhắm mục tiêu đối tượng và tạo ra trải nghiệm hấp dẫn, trao quyền cho khách hàng để xây dựng hình ảnh thương hiệu. Các bảng hiệu kỹ thuật số được thiết kế tốt có thể tự động cập nhật ..

Xem thêm>
img

Mở rộng mạng 5G cấp độ nhà khai thác

Khi NEXCOM bắt tay vào phát triển giải pháp kết nối, các nhà cung cấp viễn thông cần các thiết bị mang mạnh hơn và có khả năng thích ứng cao hơn để tối ưu hóa khả năng mạng mở trong mạng 5G. Các thiết bị của nhà mạng NEXCOM có thể hoạt động với tất cả các loại thiết bị mạng khác nhờ vào việc xây dựng cấu hình và sức mạnh xử lý tùy chọn. NEXCOM nhằm mục đích mở ra những cánh cửa mới để cho phép hiệu quả hơn trong kết nối và các ứng dụng mạng không thể tưởng tượng được trong không gian mạng vô tận.

img

Nền tảng và dịch vụ thông minh của NEXCOM - Smart Signage - Smart City

Trình phát bảng hiệu kỹ thuật số cung cấp các thông điệp tuyệt đẹp để nhắm mục tiêu đối tượng và tạo ra trải nghiệm hấp dẫn và hấp dẫn, trao quyền cho khách hàng để xây dựng hình ảnh thương hiệu. Các bảng hiệu kỹ thuật số được thiết kế tốt có thể tự động cập nhật nội dung dựa trên bối cảnh vị trí, gửi thông tin cập nhật theo thời gian thực qua kết nối mạng, thu hút khách hàng bằng hình ảnh nhập vai và các tính năng tương tác, đồng thời cung cấp thông tin và quảng cáo được cá nhân hóa.