Cyber Physical System Partners

NEXCOM đã làm việc với các đối tác Hệ thống vật lý mạng để cung cấp các giải pháp CPS toàn diện để tăng tốc độ hội tụ của công nghệ vận hành và công nghệ thông tin.

Đơn vị kinh doanh:

Danh mục: