05/01/2022

Lượt xem 920

Dự án nâng cấp nhà máy số Cooler Master

Cooler Master là nhà sản xuất toàn cầu chuyên cung cấp các giải pháp mô-đun làm mát. Họ cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh cho các thương hiệu quốc tế, bao gồm trung tâm dữ liệu và máy tính hiệu suất cao, truyền thông 5G, năng lượng tái tạo và xe điện. Với khả năng thiết kế, sản xuất, đảm bảo chất lượng và thử nghiệm chuyên nghiệp, Cooler Master cung cấp cho khách hàng các giải pháp và dịch vụ có cấu hình cao.

Để tăng cường lợi thế dịch vụ của ngành công nghiệp sản xuất toàn cầu, Cooler Master đã lập kế hoạch nâng cấp mạng thiết bị máy móc theo từng giai đoạn và mục tiêu là hướng tới Công nghiệp 4.0 và một nhà máy số hoàn toàn theo mọi hướng.

 

1. Đối mặt với nhiều loại thiết bị hiện trường trong các nhà máy của khách hàng và các phương thức giao tiếp khác nhau, NexAIoT phải cung cấp một tập hợp các yêu cầu để thiết bị giao tiếp với nhau, giám sát trạng thái nhà máy trong thời gian thực, đồng thời làm cho quy trình sản xuất và quản lý minh bạch hơn. Một nhóm kỹ thuật chuyên nghiệp làm việc với các thành viên thiết yếu của khách hàng đóng vai trò là cầu nối liên lạc kỹ thuật, giao tiếp và giải thích đầy đủ với nhân viên IT & OT trong các lĩnh vực công nghệ & kiến ​​trúc hệ thống khác nhau, đạt được các yêu cầu chức năng và sự đồng thuận giữa các đơn vị khác nhau và thực hiện lập kế hoạch tổng thể của hệ thống SCADA và cách trình bày trang.

2. Dây chuyền sản xuất của khách hàng được chuẩn bị thủ công tại chỗ và các thông tin cơ bản như nguyên vật liệu, sản xuất, thiết bị và nhân sự tại chỗ không thể được chia sẻ trong thời gian thực. Thống kê tình trạng máy móc thiết bị, tiến độ công việc và giờ làm việc của nhà máy được điền thủ công. Các giám sát viên yêu cầu dây chuyền sản xuất thực hiện việc truyền tải thông tin thiết bị theo thời gian thực và tiến độ dự án đúng hạn. Họ muốn thúc đẩy các quy trình không cần giấy tờ, và nó không được ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất bình thường. NEXCOM kết hợp các yêu cầu của khách hàng và cung cấp hệ thống mạng và quản lý thiết bị để đồng bộ hóa dữ liệu với cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu sẽ kết nối với ERP / MES của khách hàng và hệ thống nền tảng phòng chiến lược – war room.

 

Mô tả Kiến trúc Hệ thống Giải pháp

NEXCOM đã sử dụng hệ thống iAT2000 kiến ​​trúc mở trong R & D và các khả năng ứng dụng của truyền thông công nghiệp và tích hợp hệ thống. Mạng máy móc của thiết bị hiện trường nhà máy sẽ được xây dựng thông qua nhiều loại gateway khác nhau của NexAIoT. Máy chủ Edge được sử dụng để thu hẹp khoảng cách giữa OT và IT trong lĩnh vực truyền thông công nghiệp, thiết bị và tích hợp dữ liệu không đồng nhất. Các thiết bị hiện trường, máy móc, bảng điều khiển và hệ thống IT như SCADA MES / WMS / ERP sẽ được áp dụng và tích hợp, và công nghệ quản lý trực quan sẽ được giới thiệu để thiết lập hệ thống biển báo điện tử. Trong tương lai, giải pháp dịch vụ SAP Edge do NEXCOM và SAP cùng phát triển sẽ được tích hợp chặt chẽ với SAP ERP, giúp dữ liệu trở nên kỹ thuật số và minh bạch, cho phép người dùng biết được tình trạng dây chuyền sản xuất và thiết bị trong thời gian thực. Người giám sát có thể nắm bắt tình trạng sản xuất của các đơn đặt hàng công việc trong thời gian thực và theo dõi lịch sử sản xuất và vận hành thiết bị để giám sát toàn bộ thiết bị của nhà máy nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Đồng thời, giao diện SCADA sẽ được xuất bản qua web để cung cấp quyền truy cập vào trang hệ thống trên mạng nội bộ của doanh nghiệp để theo dõi trạng thái hoạt động và dữ liệu của từng thiết bị trong thời gian thực. Ngoài ra, báo cáo dữ liệu sẽ có thể được xuất ra để đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin khách hàng và nhà máy xuyên địa lý.

 

 

Đội ngũ dịch vụ kỹ thuật IT & OT hoàn chỉnh của NEXCOM cung cấp các giải pháp thu thập, lưu trữ và quản lý hoàn chỉnh, ổn định và hoàn chỉnh, mang lại cho khách hàng những lợi thế sau:

1. Dữ liệu sản xuất đã được nâng cấp từ nhập liệu thủ công hàng ngày sang truyền dữ liệu thời gian thực, nâng cao hiệu quả kiểm soát sản xuất.

Trạng thái hoạt động theo thời gian thực của thiết bị được thể hiện qua nhiều phương pháp hiển thị khác nhau như hiển thị dữ liệu, hiển thị đồ thị, hiển thị cảnh báo và hiển thị báo cáo trong hệ thống SCADA. Người quản lý có thể kiểm soát kịp thời các loại thiết bị và dữ liệu sản xuất; do đó, nâng cao hiệu quả trình độ quản lý sản xuất.

2. Việc phân tích dữ liệu và kiểm soát chất lượng tiết kiệm thời gian truy vấn.

Dự án này lưu trữ trạng thái hoạt động và dữ liệu quan trọng của thiết bị để truy vấn và xuất thông qua trang hệ thống. Khi sản xuất bất thường xảy ra, dữ liệu có thể được xuất để phân tích, cung cấp dữ liệu hỗ trợ hiệu quả cho việc truy xuất nguồn gốc sản xuất và kiểm soát chất lượng sản xuất.

3. Truy cập web đáp ứng nhu cầu quản lý kiểm soát giữa các nhà máy.

Trang SCADA được xuất bản bởi Web cho phép truy cập vào trang hệ thống để theo dõi trạng thái hoạt động và dữ liệu của từng phần thiết bị trong thời gian thực. Nhân viên quản lý nhà máy có thể nhanh chóng quản lý trạng thái hoạt động và dữ liệu riêng lẻ về tình hình tổng thể của từng thiết bị thử nghiệm sản xuất trong thời gian thực.

4. Kiến trúc mở của hệ thống iAT2000 Cloud SCADA có khả năng mở rộng cao, có lợi cho việc mở rộng nhà máy của khách hàng và lập kế hoạch linh hoạt cho việc bổ sung thiết bị.

Kiến trúc hệ thống Cloud SCADA của iAT2000 s giúp nó có thể mở rộng và tích hợp các hệ thống CNTT và thiết bị OT liên quan một cách nhanh chóng hơn. Bằng cách lưu trữ dữ liệu hoạt động của thiết bị trong máy chủ cơ sở dữ liệu, doanh nghiệp MES, ERP, FineReport và các hệ thống khác có thể gọi dữ liệu và xây dựng phòng chiến tranh giữa các nhà máy của công ty, đồng thời từng bước hướng tới mục tiêu của Công nghiệp 4.0 và sản xuất thông minh.