Bộ điều khiển chuyển động EtherCAT

Dựa trên công nghệ EtherCAT, dòng NexMotion NET cung cấp giải pháp điều khiển chuyển động phân tán để hỗ trợ I/O kỹ thuật số, I/O tương tự và trình điều khiển servo. Bộ điều khiển chuyển động EtherCAT (sê-ri NET) cho phép điều khiển trình điều khiển servo cách xa 100 m bằng lệnh servo nhanh và chính xác.

Product Model Name CPU Operation System Real-time Extension Software Support
NET 200-ECM Intel® Celeron® J1900 Quad Cord 2.0GHz WES7, 32-bit WES7, 32-bit WES7, 64-bit WES7, 64-bit RTX 2012 RTX 2016 RTX64 2014 RTX64 3.0 VS 2010, 2012 VS 2013, 2015 VS 2013 VS 2013
NET 200-GMC Intel® Celeron® J1900 Quad Cord 2.0GHz WES 7 NexGMC Runtime NexGMC
NET 300-ECM Intel® Celeron® J1900 Quad Cord 2.0GHz WES7, 32-bit WES7, 32-bit WES7, 64-bit WES7, 64-bit RTX 2012 RTX 2016 RTX64 2014 RTX64 3.0 VS 2010, 2012 VS 2013, 2015 VS 2013 VS 2013